Kurs księgowości w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu księgowości, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawy wiedzy o rachunkowości finansowej
  • Organizacja działalności gospodarczej
  • Podstawy wiedzy o aktywach i pasywach
  • Operacje gospodarcze
  • Księgi rachunkowe
  • Dowody księgowe
  • Ewidencjonowanie operacji bilansowych
  • Ewidencjonowanie operacji wynikowych
  • Ustalanie wyniku finansowego
  • Sprawozdanie finansowe MŚP
  • Zadanie kompleksowe
  • Podstawy etyki zawodowej
  • Obsługa programów komputerowych dot. księgowości
 • Wybrane zagadnienia publicznoprawne
  • Ordynacja i ystem podatkowy w Polsce
  • Podatek VAT
  • Specyfika podatków dochodowych
  • Ewidencjonowanie podatkowe
  • Naliczanie podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa
  • Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie