Kurs efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach , a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Zakres prawny systemu gospodarowania zasobami energetycznymi w przedsiębiorstwie
  • Podstawy wiedzy o gospodarowaniu zasobami energetycznymi w przedsiębiorstwie
  • Przedstawienie odpowiednich Dyrektyw, Ustaw i Rozporządzeń.
  • Obowiązki wynikające z przyjętych aktów prawnych.
  • Obecna sytuacja w Polsce.
 • Alternatywne źródła energii
  • Kolektory słoneczne
  • Ogniwa fotowoltaiczne
  • Pompy ciepła
  • Elektrownie wiatrowe
  • Inne źródła energii odnawialnej
  • Inwestycje w energię odnawialną w przedsiębiorstwie i innowacyjne rozwiązania technologiczne.
 • Praktyczne sposoby zmniejszenia zużycia energii w przedsiębiorstwie
  • Przegląd urządzeń biurowych.
  • Efektywne używanie urządzeń biurowych
  • Efektywny zakup nowych urządzeń
  • Efektywne korzystanie z zasobów energetycznych w przedsiębiorstwie
  • Przedsięwzięcia energetyczne a fundusze pomocowe

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie