Kurs public relations i efektywnej komunikacji w biznesie

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu public relations i efektywnej komunikacji w biznesie, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Proces tworzenia strategii PR – analiza rynku i badania społeczne
 • Sztuka autoprezentacji
 • Budowanie strategii komunikacji
 • Budżetowanie.
 • Budowanie systemu identyfikacji wizualnej organizacji.
 • Budowanie relacji z inwestorami.
 • Język wystąpień publicznych
 • e-PR
 • Media relations: praca rzecznika, współpraca z mediami, wystąpienia przed kamerą – na co należy zwrócić uwagę.
 • Nowoczesne strategie promocji.
 • Organizacja imprez – praktyczne zasady.
 • Postępowanie w sytuacji kryzysowej – case, podczas którego grupa uczestników przeżywa sytuację kryzysową przygotowaną przez coach’a.
 • PR w administracji publicznej.
 • Prawne aspekty działalności public relations – prawo autorskie w działaniach PR.
 • Prawne aspekty e-PR.
 • Zakres prawny ochrony marki.
 • Aspekty kulturowe i psychologia zachowań konsumenckich.
 • Public relations a dziedziny pokrewne
 • Metodyka prowadzenia działań PR-owych.
 • Public relations w sytuacji kryzysowej.
 • Redagowanie tekstów PR-owych.
 • Udzielanie odpowiedzi prasowych i sprostowań.
 • Warsztaty pracy z kamera i mikrofonem.
 • Opracowywanie białej księgi
 • Zasady postępowania w sytuacji naruszenia praw firmy, marki, jej zarządu, pracowników poprzez publikacje w mediach.
 • Zasady rozpowszechniania informacji w public relations.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie