Kurs księgowości w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu księgowości, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawy wiedzy o rachunkowości finansowej
  • Organizacja działalności gospodarczej
  • Podstawy wiedzy o aktywach i pasywach
  • Operacje gospodarcze
  • Księgi rachunkowe
  • Dowody księgowe
  • Ewidencjonowanie operacji bilansowych
  • Ewidencjonowanie operacji wynikowych
  • Ustalanie wyniku finansowego
  • Sprawozdanie finansowe MŚP
  • Zadanie kompleksowe
  • Podstawy etyki zawodowej
  • Obsługa programów komputerowych dot. księgowości
 • Wybrane zagadnienia publicznoprawne
  • Ordynacja i ystem podatkowy w Polsce
  • Podatek VAT
  • Specyfika podatków dochodowych
  • Ewidencjonowanie podatkowe
  • Naliczanie podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa
  • Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ