E-learning

Głównym założeniem e-learningu jest nauka zdalna, która umożliwia naukę w dowolnym czasie i miejscu. Metoda ta, mimo oddzielenia nauczyciela i ucznia pozwala na swobodną komunikację, a możliwość korzystania z niej we własnej na przykład domowej przestrzeni jest mniej stresująca. W Read more