E-learning

Głównym założeniem e-learningu jest nauka zdalna, która umożliwia naukę w dowolnym czasie i miejscu. Metoda ta, mimo oddzielenia nauczyciela i ucznia pozwala na swobodną komunikację, a możliwość korzystania z niej we własnej na przykład domowej przestrzeni jest mniej stresująca. W zależności od kursu i stopnia zaawansowania nauka może przebierać różne formy.

Najprostszą metodą nauki elektronicznej jest samodzielne wyszukiwanie słowa kluczowego lub wybranie go ze spisu alfabetycznego indeksowej bazy danych.

Kolejną metodą może być dydaktyczne wsparcie online. Działa ono podobnie jak bazy danych, dodatkowo umożliwia korzystanie z forum, a także pozwala na komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej lub innych komunikatorów w czasie rzeczywistym.

Bardziej zaawansowane metody to kształcenie asynchroniczne oraz synchroniczne.

Przy kształceniu asynchronicznym nie jest konieczny natychmiastowy kontakt. Materiały do nauki udostępnia się np. na wirtualnych zajęciach, wykładach czy ćwiczeniach zapisanych na płytach DVD i CD-ROM. Kształcenie synchroniczne polega na uczeniu się w czasie rzeczywistym np. poprzez audiokonferencje, telekonferencje czy wideokonferencje.