Kurs public relations i efektywnej komunikacji w biznesie

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu public relations i efektywnej komunikacji w biznesie, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Proces tworzenia strategii PR – analiza rynku i badania społeczne
 • Sztuka autoprezentacji
 • Budowanie strategii komunikacji
 • Budżetowanie.
 • Budowanie systemu identyfikacji wizualnej organizacji.
 • Budowanie relacji z inwestorami.
 • Język wystąpień publicznych
 • e-PR
 • Media relations: praca rzecznika, współpraca z mediami, wystąpienia przed kamerą – na co należy zwrócić uwagę.
 • Nowoczesne strategie promocji.
 • Organizacja imprez – praktyczne zasady.
 • Postępowanie w sytuacji kryzysowej – case, podczas którego grupa uczestników przeżywa sytuację kryzysową przygotowaną przez coach’a.
 • PR w administracji publicznej.
 • Prawne aspekty działalności public relations – prawo autorskie w działaniach PR.
 • Prawne aspekty e-PR.
 • Zakres prawny ochrony marki.
 • Aspekty kulturowe i psychologia zachowań konsumenckich.
 • Public relations a dziedziny pokrewne
 • Metodyka prowadzenia działań PR-owych.
 • Public relations w sytuacji kryzysowej.
 • Redagowanie tekstów PR-owych.
 • Udzielanie odpowiedzi prasowych i sprostowań.
 • Warsztaty pracy z kamera i mikrofonem.
 • Opracowywanie białej księgi
 • Zasady postępowania w sytuacji naruszenia praw firmy, marki, jej zarządu, pracowników poprzez publikacje w mediach.
 • Zasady rozpowszechniania informacji w public relations.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ